Skilsmissebevilling - læs om reglerne for at få bevillingen - eJura.dk (2022)

Skilsmissebevilling – hvad er det? Hvad er vilkår for skilsmissebevilling, og hvad er en vilkårsforhandling ved skilsmisse eller separation? Der gælder mange regler for separation. I denne artikel får du en guide til skilsmissebevillingen.

Vil du have ubegrænset rådgivning om skilsmisse, separation og bodeling og få styr på bodelingsaftalen? Så er vores bodelingstjek måske noget for dig. Læs mere om vores bodelingstjek her.

Læs hele artiklen herunder.

Klik for at læse mere om:

 • 1 Hvad er en skilsmissebevilling?
 • 2 Vilkår for skilsmissebevilling
 • 3 Skilsmissebevilling og vilkårsforhandling
 • 4 Husk at få styr på bodelingen ved skilsmisse
 • 5 Hvor får man skilsmissebevilling?
 • 6 Regler for separation
 • 7 Hvor længe må man bo sammen efter skilsmisse?
 • 8 Læs mere i e-bogen “Skilsmisse og bodeling”
 • 9 Få UBEGRÆNSET rådgivning om skilsmissebevilling og bodeling

Hvad er en skilsmissebevilling?

Mange spørger: “Hvad er en skilsmissebevilling overhoved? Og hvorfor skal jeg have den?

En skilsmissebevilling er det juridiske dokument, der beviser, at I er blevet skilt. I vil sådan set ikke være skilt, før der er lavet en skilsmissebevilling på det.

Du er derfor gift (eller separeret), indtil skilsmissebevillingen er lavet.

Det er Familieretshuset (det, der førhen hed Statsforvaltningen, men nu har skiftet navn), der udarbejder skilsmissebevillingen. For at Familieretshuset kan lave bevillingen, skal I opfylde betingelserne for skilsmisse.

Det betyder, at I enten:

 1. Begge skal være enige om, at I vil skilles og dermed få direkte skilsmissesamt have gennemført refleksionsperiodenpå 3 måneder, hvis I har fælles barn/børn, eller
 2. Have en direkte skilsmisse-grund som fx utroskab eller vold, eller
 3. Først være separeret i min. 6 måneder og derefter søge skilsmisse

Derudover skal I være enige om vilkårene for skilsmissebevillingen. Læs om vilkår for skilsmissebevilling herunder. Når Familieretshuset har efterset, at I opfylder betingelserne, vil I få udstedt skilsmissebevillingen, som bl.a. skal bruges for at kunne udarbejde et skilsmisseskøde, hvis den ene af jer skal overtage boligen.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Skilsmissebevilling - læs om reglerne for at få bevillingen - eJura.dk (1)

Vilkår for skilsmissebevilling

Hvis I opfylder betingelserne for direkte skilsmisse, som også kaldes straks skilsmissefx på grund af vold eller utroskab, eller har været separeret i min. 6 måneder, kan du få skilsmissebevillingen, hvis I er enige om vilkårene for skilsmissen.

(Video) Guide til ophævelse af ægteskabet ved skilsmisse

Hvis I er enige, men har fælles barn/børn, skal I dog have refleksionsperioden på 3 måneder overstået.

I skal derfor begge være enige om:

 • At I vil skilles
 • Hvorvidt denene af jer skal betale ægtefællebidrag / hustrubidrag til den anden eller ej
 • Hvis der skal betalesbidrag,hvor længe detskalbetales. Familieretshuset kan bestemme satsen, mens retten kan træffe afgørelse om længden, hvis I er uenige.
 • Hvem af jer der skal have lov til at fortsættemed at blive boende, hvis I bo en lejebolig
 • AtI ikke ønskeren vilkårsforhandling (møde i Familieretshuset om regler mv.)

I skal være enige i samtlige punkter.

Hvis I blot er uenige i ét af punkterne skal I først til det, man kalder for en vilkårsforhandling, inden I kan få skilsmissebevillingen.

Eksempel:

Birgitte og Mogens har været separeret i 6 måneder. De vil nu gerne have skilsmissebevillingen fra Familieretshuset, så de kan komme videre i deres liv.

Birgitte mener, at hun skal have ægtefællebidrag, fordi hun ikke tjener så meget som Mogens. Det er Mogens ikke enig i.

Derfor skal Birgitte og Mogens først til en vilkårsforhandling, før de kan få skilsmissebevillingen.

Det er et møde i Familieretshuset (det, der førhen hed Statsforvaltningen/Statsamtet), hvor regler mv. vil blive forklaret.

Familieretshuset vil forsøge at løse jeres uenigheder til mødet. Du kan tage en bisidder i form af en jurist med til mødet. Dette gør vi gerne, hvis det foregår i København eller Ringsted. Kontakt os her for at høre nærmere.

Du kan læse mere om vilkårsforhandlingen i Familieretshuset herunder.

Skilsmissebevilling - læs om reglerne for at få bevillingen - eJura.dk (2)

DOWNLOAD E-BOG OM SKILSMISSE OG BODELING HER

Skilsmissebevilling og vilkårsforhandling

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene ved skilsmissen, skal I til en vilkårsforhandling.

I skal i forbindelse med en skilsmisse være enige om ovenstående punkter – det vil sige selve skilsmissen, ægtefællebidrag, hvem der skal bo i lejeboligen, og at I ikke har behov for en vilkårsforhandling. Hvis I ikke er enige om samtlige punkter,skalI til en vilkårsforhandling i Familieretshuset.

En vilkårsforhandling er et møde i Familieretshuset.

På mødet vil Familieretshuset forklare om reglerne i forbindelse med en skilsmisse samt forsøge at komme frem til en løsning i mellem jer.

En vilkårsforhandling koster 1.630 kr. i år 2020. Derudover koster selve ansøgningen om skilsmisse 650 kr. i år 2020.

Familieretshuset kan beslutte, at I skal til en vilkårsforhandling, selvom I er enige om vilkårene ved skilsmissen. Det kan Familieretshuset for eksempel beslutte, hvis de mener, at de har en god grund til det.

Hvis Familieretshuset beslutter, at I skal til vilkårsforhandling, selvom I er enige om vilkårene, vil vilkårsforhandlingen være ‘gratis’, fordi I ikke behøves at betale gebyr.

Du kan søge om skilsmisse/separation hos Familieretshuset her.

Husk at få styr på bodelingen ved skilsmisse

Når I skal skilles eller separeres, skal I have styr på bodelingen.

I skal have fundet ud af, hvem skal have hvad efter skilsmissen, og hvad skal der betales for dette.

Se vores korte video på 2:17, der fortæller om dette:

(Artiklen fortsætter under videoen…)

Hvor får man skilsmissebevilling?

Du får skilsmissebevillingen af Familieretshuset.

Du skal først ansøge om skilsmissen. Du kan søge om skilsmisse efter at have været separeret i 6 måneder her. Du skal bruge dit nem-ID til at søge om skilsmisse.

Der kan gå noget tid med sagsbehandling af skilsmissen, så hvis det haster, så husk at få det gjort hurtigst muligt.

Regler for separation

Hvis I begge to er enige om, at I vil skilles, kan I undgå separation.

Hvis I dog ikke kan blive enige om, at I skal skilles, skal I normalt først separeres.

Der gælder dog nogle særlige ‘direkte skilsmisse grunde’. Hvis blot en af disse grunde er tilfældet i jeres situation, vil du kunne få direkte skilsmisse, som også kaldes for straks skilsmisse.

I kandirekte skilsmisse, hvis:

 • Der kan dokumenteres utroskab
 • Der har været vold mod ægtefælle eller barn
 • I allerede har boet hver for sig i minimum 2 år
 • Hvis den ene af jer har indgået et andet ægteskab (bigami)
 • Hvis den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet

Hvis ovenstående ikke er tilfældet i jeres situation, skal I først separeres, før I kan blive skilt.

Separationen er en slags ‘prøveperiode’ på min. 6 måneder.

Det koster 650kr. at indsende en ansøgning om separation til Familieretshuset. Du skal gøre det på Familieretshusets hjemmeside.

I må ikke bo sammen, imens I er separerede. I er derfor nødt til at flytte fra hinanden ved separation. Hvis I fortryder separationen, kan I blot vælge at flytte sammen igen, da I dermed vil blive anset med samme ægteskabsstatus som før separationsansøgningen.

Hvis den ene ikke er fraflyttet inden for 1-2 måneder efter anmodningen om separation, kan Familieretshuset afvise anmodningen om skilsmisse ved separationsperiodens udløb.

Hvis I fortsat er separerede efter de 6 måneder, skal du ansøge Familieretshuset igen – denne gang om skilsmisse. Gebyret er igen 650 kr. (år 2020), og derudover kan du risikere, at der ved skilsmisse eller separation skal afholdes en vilkårsforhandling, hvor gebyret er 1.630 kr. (år 2020).

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Skilsmissebevilling - læs om reglerne for at få bevillingen - eJura.dk (3)

Hvor længe må man bo sammen efter skilsmisse?

Mange blander reglerne ved separation og skilsmisse sammen.

Imens I er separerede – altså ikke endeligt skilt endnu – må I IKKEbo sammen.

Der tages naturligvis hensyn til, at der skal findes en ny bolig osv., men hvis I bor sammen mere end et par måneder uden at kunne bevise, at det skyldes, at I ikke kan finde en bolig, vil I blive anset som ægtefæller og ikke længere separerede.

Når separationsperioden på min. 6 måneder er ovre, og I har fået skilsmissebevillingen er reglerne faktisk sådan, at I gerne må bo sammen (hvis I ønsker det).

Hvis den ene fx bor på en sofa hos en bekendt under separationen, og I senere kommer frem til, at det vil være praktisk smartest, hvis I flytter sammen igen, når I er blevet skilt og har fået skilsmissebevillingen, kan I faktisk godt gøre dette. Dog skal I være opmærksom på, at I juridisk stadig vil være skilt fra hinanden, medmindre I gifter jer igen.

Hvis I er skilt, men bor sammen, medfører det også, at selvom I begge fx betaler til huslejen, og I ender med at flytte fra hinanden, skal boligen ikke deles, selvom der betales husleje mv. I er juridisk set kun ‘ugifte samlevende’. Du kan læse mere om bodelingen i dette tilfælde i vores artikel omugifte samlevende bodeling.

Læs mere i e-bogen “Skilsmisse og bodeling”

Du kan læse mere om skilsmisse og bodeling i vores e-bog “Skilsmisse og bodeling“.

Med denne e-bog kan I komme nemt og hurtigt igennem skilsmissen. Du vil lære alt om skilsmisse og bodeling. Det er lige fra, hvordan man søger om skilsmisse til hvordan regnestykket er ved bodelingen.

Med e-bogen kan I normalt klare skilsmissen og bodelingen uden brug af advokat eller lignende, så længe I kan snakke og har en nogenlunde dialog sammen. Så spar den dyre advokatregning og lær selv alt om skilsmisse og bodeling i denne e-bog.

Køber du PRO-versionen får du udover selve e-bogen OGSÅ:

 • en bodelingberegner (du skal blot indsætte tallene, så regner den selv bodelingen ud)
 • en guide til at sikre, at bodelingsaftalen bliver juridisk gyldig og korrekt
 • 15 min. rådgivning med jurist (værdi: 299,-)

Du kan læse mere om e-bogen her.

Det anbefales også at købe vores bodelingsoverenskomst skabelon. Køb den her.

Du kan også downloade en smagsprøve-version (første 2 kapitler af e-bogen) her:

Få UBEGRÆNSET rådgivning om skilsmissebevilling og bodeling

Har du brug for hjælp om skilsmissebevillingen og bodelingen?

Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med vores såkaldte bodelingstjek.

Til en fast pris, kan du stille alle de spørgsmål, som du har omkring skilsmisse/separation og bodeling. Uanset hvor meget tid vi bruger på at hjælpe dig, får du voresbodelingstjek til samme pris.

Udover ubegrænset rådgivning får du også en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst, som vi hjælper med at lave. Hvis I ikke får styr på bodelingsoverenskomsten, kan I risikere, at bodelingen senere bliver erklæret ugyldig. I værste fald kan det ske ved retssager og lignende.

Dette kan du undgå ved at bestille vores bodelingstjek.

Du kan læse mere om bodelingstjekket her:

Skilsmissebevilling - læs om reglerne for at få bevillingen - eJura.dk (4)

LÆS OM VORES BODELINGSTJEK HER

Skilsmissebevilling - læs om reglerne for at få bevillingen - eJura.dk (5)

FAQs

Skilsmissebevilling - læs om reglerne for at få bevillingen - eJura.dk? ›

På mødet vil Familieretshuset forklare om reglerne i forbindelse med en skilsmisse samt forsøge at komme frem til en løsning i mellem jer. En vilkårsforhandling koster 1.630 kr. i år 2020. Derudover koster selve ansøgningen om skilsmisse 650 kr.

Hvor hurtigt kan man få skilsmisse? ›

I kan blive skilt uden først at være separeret, hvis I er enige om det. Hvis I ikke er enige, kan I normalt først blive skilt, når I har været separeret i 6 måneder. Det koster 650 kr. (2022) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse.

Hvor længe kan man bo sammen efter skilsmisse? ›

Der findes ikke helt faste tidsgrænser i ægteskabsloven, men det antages i praksis, at fraseparerede normalt kan blive boende sammen midlertidigt på samme bopæl i 2-3 måneder efter separationsbevillingen eller separationsdommen, uden at separationen dermed er brudt, forudsat at denne samboen skyldes, at parterne eller ...

Hvad gør jeg hvis min mand ikke vil skilles? ›

Hvis denne ene af Jer ikke vil skilles, mens den anden ønsker at blive skilt, så skal I igennem 6 måneders separationsperiode. Adskillelse i mere end 2 år. Hvis I ikke har levet sammen under ægteskabelige forhold i 2 år eller mere, så kan den ene af Jer kræve direkte skilsmisse uden en separationsperiode.

Hvor lang tid tager det at blive skilt i Danmark? ›

I dag er det muligt at blive skilt nærmest øjeblikkeligt. Siden 1. juli 2013 har det været muligt, såfremt man er enige, at blive skilt med det samme takket være Nem-ID. Begge parter underskriver med deres Nem-ID, og så er de skilt.

Hvem skal flytte ved skilsmisse? ›

Hvis I begge ønsker at overtage ejendommen, og I ikke kan finde en aftale om at sælge, må det afgøres i Retten hvem der skal overtage ejendommen. Hvis ingen af jer ønsker at overtage ejendommen, er det blot at få aftalt vilkår for salget, og eventuelt hvem der skal blive boende indtil ejendommen, er solgt.

Hvornår træder en skilsmisse i kraft? ›

Ophørsdatoen. Som udgangspunkt ophører formuefællesskabet ved udgangen af det døgn, hvor der er indgivet en ansøgning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset. Hvis ansøgningen for eksempel er indgivet en tirsdag aften kl. 23.59 så er ophørsdatoen om tirsdagen.

Kan man miste permanent opholdstilladelse ved skilsmisse? ›

Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge din tidsbegrænsede opholdstilladelse, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede. Det kan fx være tilfældet, hvis du er blevet skilt fra din ægtefælle eller ikke længere bor sammen med din samlever, som du er blevet familiesammenført med.

Kan man annullere en skilsmisse? ›

Svar: En skilsmisse kan kun annulleres ved, at I tager en tur på rådhuset og bliver gift på ny. Hvis I kun var separerede, kunne separationen annulleres ved, at I genoptog samlivet og meddelte dette til statsamtet, men ved skilsmisse fanger bordet.

Er man stadig gift når man er separeret? ›

Jo, når du er skilt, kan du gifte dig igen. Hvis du kun er separeret, kan du uden formalia fortsætte dit ægteskab – det sker ved at genoptage samlivet med din fraseparerede ægtefælle. Separation er en prøveperiode, hvor I lever hver for sig, hvorimod skilsmissen markerer et endeligt ophør af ægteskabet.

Hvordan griber man en skilsmisse an? ›

Du kan ansøge direkte om separation eller skilsmisse på Borger.dk. Her skal du udfylde en ansøgning med NemID og betale 350 kr. for at få behandlet din sag. Hvor hurtigt, du kan blive skilt, afhænger af, hvorvidt du og din ægtefælle er enige eller uenige om at gå fra hinanden.

Hvor mange mænd fortryder skilsmisse? ›

Hver anden fortryder skilsmisse – Ekstra Bladet.

Hvordan starter man en skilsmisse? ›

Hvis du vil separeres eller skilles, skal du sende en digital ansøgning til Familieretshuset. Hvis din ægtefælle ikke vil skrive under, kan du selv starte sagen. Find ansøgningsskemaer på Familieretshusets hjemmeside. Familieretshuset behandler først sagen, når de har modtaget et gebyr på 650 kr.

Hvordan far jeg sagt at jeg vil skilles? ›

Hvordan skal jeg sige at jeg ønsker skilsmisse

Du skal sige det et sted, hvor I begge er trygge og har plads til at reagere. Det skal være på et tidspunkt, hvor du er afklaret, afslappet og ikke i dine følelsers vold – altså en forholdsvis god og ressourcefuld tilstand.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 10/03/2022

Views: 6057

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.