Stötta ett barn i sorg (2022)

Varje år mister omkring 3 500 barn upp till 18 år i Sverige en förälder och 600–700 ett syskon.Hanna Wejryd arbetar med stödgrupper där hon möter barn och unga som har förlorat en förälder eller ett syskon.

Under coronapandemin kan sorgen och avskeden bli annorlunda – och ännu svårare – jämfört med i andra tider. Anhöriga och vänner kan kanske inte finnas nära den som är döende, kan kanske inte gå på begravningen eller träffa anhöriga och vänner som vill trösta.

Barn går in och ut ur sorgen

Vissa blir arga och lättirriterade. Andra får svårt att koncentrera sig i skolan eller hamnar lättare i bråk. Vissa får fysiska smärtor, som ont i magen och huvudet. En del kan bli klängiga vid den föräldern som finns kvar. Men det finns också de som inte reagerar så mycket. Man brukar säga att barns sorg är randig eftersom de går in och ut ur sorgen väldigt snabbt. Ena stunden är de ledsna och nästa stund leker de och är glada. Det är en överlevnadsstrategi för att klara av tillvaron när det allra värsta som kan hända har hänt.

När barnet är redo kommer nästa fråga

Alla är olika och klarar av olika mycket beroende på ålder och mognadsgrad. Yngre barn ställer ofta de frågor som leder till den information de är mottagliga för. Utgå från deras frågor, använd deras ord och prata så att de förstår. Tala om varför personen har dött men berätta inte mer än vad barnet frågar om. Ofta räcker det att höra lite grann. När barnet är redo kommer nästa fråga.

För vuxna är det oftast så skrämmande och fruktansvärt med döden att vi kan bli översköljda av våra egna känslor. Men för barn är det inte lika jobbigt att prata om döden. Dels förstår de inte vad det innebär för dem, dels har de inte heller lagts på med vad man ska prata om och inte prata om.

Ljug inte för barnet

Det är aldrig bra att ljuga för att skydda barnet, det är ett svek som blir svårt att reda upp. Om det finns psykisk sjukdom med i bilden och någon tagit sitt liv ska man ändå säga som det är utan att kanske gå in på detaljer om hur det gått till. Barn klarar av att höra sanningen. Om man däremot börjar undanhålla information hamnar man lätt i läget ”När ska jag berätta det här?” Det kommer aldrig en dag när det plötsligt blir läge.

(Video) En serie om sorg - "Att stötta syskon i takt med att ålder och mognad ökar"

Låt barnet vara med

Stäng inte ute barnet. Skyddet som är av omsorg blir inte gynnsamt för barnet utan snarare en känsla av utanförskap. Barn som får vara med och till exempel ligga bredvid mamma när hon dör är mycket mer harmoniska än de som aldrig fick komma till sjukhuset.

Om risken för smitta gjorde att barnet eller andra anhöriga inte fick vara hos den döende, så får man förklara det.

Gör saker som känns bra

Vissa barn säger att ingenting hjälper. Vi förstår att ingenting tar bort smärtan men det kan finnas saker man kan göra när man är ledsen som kan kännas bra. Är man arg kan det vara skönt att hoppa på studsmattan för att få ut lite känslor. Vissa känner sig väldigt ensamma. Det är därför värdefullt att träffa andra i liknande situationer.

Utforma egna riter

Det kan hjälpa att utforma egna riter i vardagen. Tänd ett ljus vid ett foto av den som barnet har mist eller besök en plats som barnet och den avlidna tyckte om. Tillsammans kan ni uppmärksamma viktiga dagar som förknippas med den döda.

Det kan också vara skönt med rutiner och vardag mitt i sorgen, att komma tillbaka till en miljö som förskola eller skola där allting är som vanligt. Samtidigt måste man känna in när det är dags och inte tvinga för tidigt.

Prata med barnet om minnen av den som har dött

Låt personen som dött vara närvarande genom att prata om både positiva och negativa minnen. Förskönar man blir bilden inte sann. Hälsa på hos släktingar som kanske vet saker om den döda som barnen inte känner till. Besök platsen där föräldern växte upp. Blir det för jobbigt att prata kan man göra personen närvarande bara genom att åka dit.

Efter ett dödsfall frågar många vuxna till en början ofta hur barnet mår. Men efter ett tag slutar de fråga. Sluta inte fråga, bjud in till samtal och ta chansen att prata om den döda när barnet frågar.

(Video) En film om sorg och saknad

Ta din egen sorg på allvar

Det är viktigt att visa att man är ledsen och svag. Det är också ett sätt att säga till barnet att det är okej att var ledsen. Samtidigt måste man som vuxen ta ansvar. Om man gråter är det viktigt att berätta varför du gråter. Våga be om och ta emot hjälp. Förklara för barnet att ”jag är så ledsen nu, därför kommer mormor att hämta två dagar i veckan.” Strunta inte i din egen sorg. Genom att ta din egen sorg på allvar hjälper du barnet att göra det. Gå med i en stödgrupp eller prata med vänner.

Det första året är svårt

Den går aldrig över. Man ska inte heller önska att den går över eftersom det är ett så stort tomrum och viktig del av ens liv. Men både barn och vuxna kan lära sig att leva med sorgen på ett bra sätt. Det första året är väldigt jobbigt med födelsedagsfirande och andra högtider. Efter ett tag förändras sorgen. Vissa saker blir bättre men vissa saker kan också bli sämre. Sorgen kan förstärkas när man får sitt första barn till exempel och önskar att föräldern hade varit med.

Ibland kan det vara lättare att berätta för någon som inte är en nära anhörig eftersom barn och ungdomar ofta vill skydda sina närmaste.

Visa barnet att känslorna är okej

Vi kan finnas där och lyssna. Genom att stå ut med att lyssna på att barnet har det eländigt bekräftar vi dem och får dem att känna att det är okej att känna som de gör. Där kan det väckas hopp.

Ta hjälp av böcker

Det finns böcker både för och om barn och ungdomar i sorg. Fråga på biblioteket.

Ritualer kan hjälpa

Att besöka och göra fint vid graven kan vara en bra ritual där barnet får visa omsorg. Titta på och prata om fotografier tillsammans.

Stötta ett barn i sorg (1)

(Video) En serie om sorg - "Vårt barn dog men vi måste fortsätta leva"

Så stöttar du barn i sorg

 • Lyssna till barnets tankar och berättelser. Låt det ställa frågor och svara så ärligt du kan. Tänk på att svara på frågan, inte mer, inte mindre och var inte rädd för att säga att du inte vet. Hitta svar tillsammans.
 • Skapa struktur. Hjälp barnet att skapa en trygghet i vardagen genom att skapa nya rutiner, ritualer och traditioner.
 • Våga fråga. Genom att ta reda på hur barnet tänker kan du som vuxen hjälpa hen att förstå och sätta ord på sin upplevelse och reda ut missuppfattningar.
 • Gråten kan vara skrämmande. Man bör då förklara för barnet att det inte är farligt att gråta och varför man gråter.

Vad ska man undvika?

 • Tro inte att barn och ungdomar inte sörjer bara för att de inte visar det så tydligt. Allt som bekräftar att barnet har det jobbigt är bra, på så sätt blir det inte ifrågasatt i sin sorg.
 • Undvik att påstå att du förstår hur det känns. Barn som blivit drabbade av sorg föredrar att omgivningen säger att de är ledsna för det som hänt.
 • Säg inte att någon har somnat in eller gått bort. Det kan skapa stora missförstånd för de yngre barnen.

Om Sjukhuskyrkan

 • Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan.
 • Sjukhuskyrkan har ansvar för den andliga vården på sjukhusen och förmedlar även kontakt med andra trosföreträdare när det önskas, oavsett religion.
 • Personalen i Sjukhuskyrkan är inte anställda av sjukhusen, utan av lokala församlingar.
 • Sjukhuskyrkan finnspådrygt 70orter i landet. Hitta Sjukhuskyrkan där du bor.
 • Stödgrupperna ser lite olika ut i landet. I Uppsala är de åldersindelade för barn och unga iåk 1-9 samt för deras föräldrar. Yngre syskon, från 5 år, kan delta i grupp och andra aktiviteter efter förmåga och ålder om föräldern samtidigt deltar i vuxengruppen.
Stötta ett barn i sorg (2)

Barnen får vara delaktiga i begravningen

Är det lämpligt att barn deltar vid en begravning? Hur anpassar man en begravning till barnets nivå? Gör gärna barnen delaktiga i ceremonin.

(Video) Stöd till dig som är närstående till någon som är obotligt sjuk eller vårdas i slutet av livet

Senast uppdaterad:

(Video) En serie om sorg - "Från sjukskrivning till arbete eller skola - hur gör man?"

FAQs

Hur möter man barn i sorg? ›

Tips: Prata lugnt och konkret om det som hänt, gärna på en plats där barnet känner sig extra tryggt. Närhet och omsorg är extra viktigt. Små barn processar svåra händelser långsammare, så du kan behöva förklara vid flera tillfällen.

Hur går man vidare efter att ha förlorat ett barn? ›

Låt känslor få ord och låt dig själv få närhet till det du tänker. Lägg till en vacker känsla och en vacker bild av det du förlorat. Låt dina tankar få läsas av de som utgör din närmaste krets. Dela tankar, ord och känslor och få en liten bit av ljus i ditt hjärta som ditt barn fyllt ditt inre med i livet som varit.

Vad säger man när ett barn dör? ›

Enkla uttryck som ”Jag blev så ledsen när jag hörde”, ”Jag beklagar din förlust”, ”Finns det något jag kan göra?”, ”Jag tänker på er”, ”Mitt varmaste deltagande”, ”Hur klarar du dig?” passar bra. Om ni är nära vänner och du verkligen vill finnas till hands, så kan du uttrycka dig mera personligt.

Hur bemöter man en person med sorg? ›

6 sätt att stötta någon i sorg
 1. Ring för att höra hur personen mår. Eller för att prata om något helt annat, om personen hellre vill det. ...
 2. Visa förståelse inför att varje sorg är unik. ...
 3. Hjälp till med det du kan, vill och orkar. ...
 4. Uppmuntra personen till att följa med på aktiviteter. ...
 5. Ge personen med sorg hopp och framtidstro.

När börjar barn förstå döden? ›

Fem till nio år. Barn mellan fem och nio år börjar förstå mer om vad döden är, men kan fortfarande tro att den som är död kan komma tillbaka. Barnet kan fundera över hur personen ser ut nu.

När en gammal förälder dör? ›

Boken När gamla föräldrar dör: den undervärderade sorgen kan ge hjälp, tröst och stöd i sorgearbetet. Den vänder sig till den som mist en förälder, men också till dem som i sitt arbete stöder anhöriga under tiden före och efter dödsfallet.

Hur vet man att kärleken är död? ›

5. Ni ger inte varandra vad ni behöver. En relation handlar delvis om att ge sin partner det hen behöver. Till exempel i form av bekräftelse, kärlek, intimitet och kommunikation, samtidigt som dina egna behov och önskemål också ska uppfyllas.

Hur länge sörjer man en förälder? ›

Sorg går egentligen aldrig över men den förändras över tid och blir mindre smärtsam och inte lika stark. Det går inte att säga hur länge det är normalt att sörja, eller när sorgen kommer lätta. Tecken på att sorgen tar över: Du fastnar i ett ältande över det förflutna.

Varför är det så svårt att gå vidare? ›

Det är inte ovanligt att det är svårt att släppa taget. Ibland beror det på svåra tidigare separationer, men det kan också bero på att vi inte själva tagit beslutet. Kanske är man helt oförberedd. Att prata med en psykolog kan ge dig en möjlighet att hantera känslorna och komma vidare.

Vad säger man istället för beklagar sorgen? ›

Jag beklagar sorgen – Topp 5 formella alternativ

Jag deltar i din sorg. Du har mitt varmaste deltagande. Så sorgligt att X har gått bort, du har all min medkänsla. Mina tankar är med dig.

Hur känns det att förlora ett barn? ›

Den största sorgen

Att förlora ett barn är det svåraste du kan uppleva som förälder. Hela världen skakas om och ingenting känns längre självklart. En människa i stark sorg är i en kris och upplever att hennes tillvaro är allvarligt hotad. Tidigare erfarenheter räcker inte till för att hantera förändringen.

Vad kan man säga istället för jag beklagar sorgen? ›

Att beklaga en förlust – 10 olika alternativ
 • Jag deltar i din sorg.
 • Beklagar din förlust.
 • Jag tänker på dig.
 • Ta hand om dig.
 • Du finns i mina tankar.
 • All omtanke och medkänsla till dig och din familj.
 • Jag förstår att du genomgår en svår tid. Hur kan jag hjälpa till?
 • Jag finns här för dig.

Kan sorg sätta sig i kroppen? ›

Sorgen kan påverka hur du fungerar

Du kan känna dig trött och orkeslös. Du kan ha svårt att somna eller sover för lite eller för mycket. Du kan ha ont i huvudet, i magen eller någon annanstans i kroppen. Du äter mer eller mindre än vad du brukar göra.

Vad köper man till någon i sorg? ›

Här är några gåvor som passar att ge någon som sörjer.
 • Blommor till den som sörjer. Blommor är en klassisk present och att skicka en bukett blommor med en personlig hälsning kan vara ett bra sätt att visa att du delar sorgen. ...
 • Örhängen med vingar. ...
 • Choklad. ...
 • Ljuslykta. ...
 • Presentbok om sorg. ...
 • Kondoleanskort.

Vill inte att mina föräldrar ska dö? ›

Det enda oro gör är att ta bort ditt lugn. Försök att acceptera att alla dör någon gång. Det är ok att vara rädd för döden. Men försök att tillbringa så mycket tid som möjligt med de du älskar och prata med dina föräldrar om din rädsla!

Varför får jag dödsångest? ›

Somliga känner dödsångest för andras räkning. Det kan till exempel handla om en anhörig eller nära vän som lider av en allvarlig sjukdom, eller som är mycket gammal. Det här kan vara ett tecken på en förmåga till stark medkänsla, men det kan också vara ett sätt att avleda uppmärksamheten från ens egna problem.

Vad händer när vi dör? ›

Enligt lagen ska gravsättning eller kremering av kroppen ske inom en månad från att personen dog. Gravsättningen är när kroppen begravs. Det är därför bra att så fort som möjligt ta kontakt med en begravningsbyrå eller de som ska ordna begravningen.

Kan man bli kär på nytt i samma person? ›

De kan komma i samma ordning, men det behöver de inte. Det finns inget som hindrar att du är förälskad i en, känner djup kärlek till någon annan och har lustkänslor för en tredje. Kan man bli förälskad i samma partner igen? Det är komplicerat, för det är styrt av vårt belöningssystem.

När är det dags att gå skilda vägar? ›

Ni bråkar mer än ni är sams

Beror bråken på att ni brister i kommunikationen och tycker olika om småsaker eller att ni har helt olika grundvärderingar och saknar respekt för varandra? till botten med vad som egentligen är orsaken till bråken, är det det sistnämnda kan det vara dags att gå skilda vägar.

När passionen dör? ›

Tyvärr är passionen kortlivad. Så vad gör du när passionen är död? Det finns teorier om att vi blir förälskade i situationer då vi tvingas genomgå en förändring. Antingen därför att vi vill ta oss ur en tristess eller att då vi är beredda att gå in i en ny värld som öppnats för oss.

Hur lång är en sorgeprocess? ›

Sorg och dess symptom kommer ofta i vågor och minskar över tid. – Den största skillnaden är att depression kan och bör behandlas, medan sorg inte är något som bör behandlas bort, säger Dag. I vissa fall avtar sorgen alldeles för sakta och fortsätter att påverka personens dagliga liv under mycket lång tid.

Hur bearbetar man trauma från barndomen? ›

bearbetar du svårigheter
 1. Tänk efter varför något känns svårt för dig.
 2. Ta reda på vad som hände i barndomen, ställ frågor till föräldrar eller andra släktingar.
 3. Tala ut. Genom att prata med olika människor strukturerar du problemet och känner hur det lättar. Sök hjälp om det är fråga om ett svårt trauma.
16 Oct 2017

När livet måste gå vidare? ›

Livet måste gå vidare – sägs det ofta när vi förlorar någon eller något, när livet går snett, eller när förlust och avsaknad drabbar oss. Det är märkligt att utmana livet att gå vidare som om livet inte vore just det – ett vidaregående.

Hur släpper man något och går vidare? ›

Att släppa taget innebär alltid en förlust i någon form. Men för att få in något nytt, behöver du första släppa taget om det som du har. Se till det du kan få istället för att vara rädd för det du “förlorar”.

Hur man kommer över hjärtesorg? ›

Prata, prata, prata!

Det hjälper att säga saker högt, och du kommer snart att upptäcka att de flesta människor har fått sitt hjärta krossat någon gång i livet. Vilket är något att trösta sig med när du hanterar din egen hjärtesorg.

Vilka faser går man igenom vid en separation? ›

Problemet är att de tre faserna ofta kommer och går vid en stark separation.
...
Om vi väljer att se på separation utifrån en mer psykodynamisk synvinkel, kan vi titta närmare på Cullbergs krisförlopp:
 • Chockfasen. ...
 • Reaktionsfasen. ...
 • Bearbetningsfasen. ...
 • Nyorienteringsfasen.
13 Apr 2011

Vad ska man inte säga till någon som sörjer? ›

10 saker du inte ska säga till någon som sörjer
 • 1: ”Tiden läker alla sår.”
 • 2: ”Det som inte dödar härdar.”
 • 3: ”Hon/han slipper i alla fall lida nu.”
 • 4: ”Låt inte sorgen ta överhand. ...
 • 5: Att inte höra av sig eller undvika på andra sätt.
16 Mar 2017

Hur beklagar man sorgen sms? ›

Skriva precis det: ”Jag hittar inga ord och jag kan inte föreställa mig din sorg”. ”Ville bara att du ska veta att jag tänker på dig och att jag finns här om du behöver något, eller vill prata”. Det räcker gott och väl. Skriv hälsningen på ett kort du har hemma och posta, eller skicka ett sms.

Vad skriver man på ett Sorgkort? ›

Här är tips på några korta värmande hälsningar att skicka på ett kort hem till den sörjande:
 • Vårt varma deltagande i sorgen.
 • Med varmt deltagande i er stora sorg.
 • Våra varmaste kondoleanser.
 • Våra tankar är med er.
 • Vi delar er saknad.
 • Vi tänker på er i denna svåra stund.
 • Vi tänker på er och delar er sorg.
10 Jun 2016

Vad säger man när ett barn föds? ›

Grattis till familjens nytillskott! Grattis till er nyfödde vackra gosse/nyfödda vackra tös! Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son/dotter.

När en ung människa dör? ›

En människas död kan kännas helt förlamande och omöjlig att acceptera, särskilt om det gäller en ung person. Döden är kanske lite uthärdligare att tänka på när det gäller en gammal människa som fått leva färdigt sitt liv, men även då kan tomrummet efter den vi förlorat kännas som att det är större än hela världen.

Vad händer med mina barn om jag dör? ›

Om en förälder som har ensam vårdnad dör ska tingsrätten bestämma om den andra föräldern eller någon annan person ska få vårdnaden om barnet. Barn som är under 18 år ska också ha en förmyndare. Det är oftast samma person eller personer som är vårdnadshavare. Förmyndaren har ansvar för barnets pengar.

Vem ska gå på begravning? ›

När en familjemedlem eller nära vän avlidit är det oftast en självklarhet att gå på begravningen. Men även om du haft en annan relation till den avlidne är ett deltagande välkomnat. Att deltaga vid en begravning betyder dock inte nödvändigtvis att du går på begravningen.

Vad ska man svara på beklagar sorgen? ›

Du kan svara “tack”, “det var vänligt” eller “jag uppskattar din omtanke”. Det finns flera sätta att framföra detta på, använd de ord som du känns mest naturliga för dig.

Vad skickar man när någon dött? ›

Det sägs vara en sammanblandning av begreppen: "jag beklagar din förlust" och "jag deltar i din sorg". Däremot är det så vedertaget idag att det går fint att skriva ”Jag beklagar sorgen”. Genom att skicka en hälsning med denna formulering visar du din medkänsla och räcker ut en hand – och DET är det viktiga.

Hur påverkas hjärnan av sorg? ›

Vid sorg kan vi uppleva förändringar i kroppen och i känslorna. Det är vanligt att uppleva håglöshet, energiförlust, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och ångest. Ibland kan det kännas obehagligt och man kan bli rädd att man aldrig ska börja må bra igen eller att man ska förlora förståndet.

Kan hjärtat stanna av sorg? ›

Brustet hjärta, takotsubo, orsakas av stress och drabbar fler än man tidigare har trott. Med avancerade undersökningar får fler personer takotsubo, men också rätt behandling. Sexdagarskriget som utkämpades mellan Israel och de arabiska grannstaterna 1967. Terroristattacken i den japanska tunnelbanan 1995.

Kan sorg leda till depression? ›

Du kan till och med känna dig sjuk och få kroppsliga symptom under den tid sorgebearbetningen pågår. Sorg kan övergå i nedstämdhet och depression. Besvären vid sorg och depression kan också likna varandra. Sorg kan också innebära en ökad sårbarhet för den som redan har någon form av psykisk ohälsa.

Hur stöttar man någon som förlorat en förälder? ›

Att stötta sörjande
 • Våga ta kontakt. ”Jag hörde om din mamma, jag är så ledsen. ...
 • Undvik att säga ”jag vet hur det känns”, om du inte varit med om samma sak själv.
 • Vet du inte vad du ska säga kan du säga just det: ”Jag vet inte vad jag ska säga, men jag är så ledsen över det som hänt.

Hur bemöter man någon i bearbetningsfasen? ›

Under bearbetningsfasen går man igenom händelsen genom att minnas och prata, en del människor berättar om och om igen om det inträffade. Den unga kan vara uppretad och dra sig undan socialt liv. Sorgen kan komma till uttryck som saknad eller längtan men också som ilska, bitterhet och rädsla.

Hur går man vidare efter att ha förlorat ett barn? ›

Låt känslor få ord och låt dig själv få närhet till det du tänker. Lägg till en vacker känsla och en vacker bild av det du förlorat. Låt dina tankar få läsas av de som utgör din närmaste krets. Dela tankar, ord och känslor och få en liten bit av ljus i ditt hjärta som ditt barn fyllt ditt inre med i livet som varit.

Hur kan man stötta någon i sorg? ›

6 sätt att stötta någon i sorg
 1. Ring för att höra hur personen mår. Eller för att prata om något helt annat, om personen hellre vill det. ...
 2. Visa förståelse inför att varje sorg är unik. ...
 3. Hjälp till med det du kan, vill och orkar. ...
 4. Uppmuntra personen till att följa med på aktiviteter. ...
 5. Ge personen med sorg hopp och framtidstro.

Vad säger man till någon som mist sitt barn? ›

Du kan säga ”vill du berätta om honom/henne?” Ta kontakt även om du inte vet vad du ska säga. Säg exempelvis bara ”Hej, jag ville bara höra av mig.” Skicka SMS, skriv brev, eller liknande, visa att du finns där för dem – även om du inte får svar.

Vad händer i kroppen när man har sorg? ›

Sorgen kan påverka hur du fungerar

Du kan känna dig trött och orkeslös. Du kan ha svårt att somna eller sover för lite eller för mycket. Du kan ha ont i huvudet, i magen eller någon annanstans i kroppen. Du äter mer eller mindre än vad du brukar göra.

Hur är en 10 åring? ›

10-åringen har oftast en lugn period

Barn omkring 10 år kan ha en känslomässigt lugn period i sitt liv. Familjen är viktig och behovet av att frigöra sig är ännu inte så stort. Barnet behöver fortfarande en nära relation till föräldrarna, men vill också ha sina hemligheter för sig själv.

Vad är barn rädda för? ›

Man kan säga att rädsla för ormar och spindlar har gagnat mänsklighetens överlevnad genom evolutionen. För de minsta barnen är det ofta konkreta företeelser som till exempel höga ljud eller särskilda miljöer som skrämmer. Kanske är de rädda för vatten och kämpar för att slippa tvätta håret.

När någon ung dör? ›

En dikt eller vers till begravningen ära ett fint sätt att hedra den avlidne. Dikter kan användas på flera olika sätt i samband med begravningen. Versen kan läsas upp vid begravningsceremonin, men den kan också användas till programbladet. Det är vanligt att dikten läses upp av en anhörig.

Hur lång är en sorgeprocess? ›

Sorg går egentligen aldrig över men den förändras över tid och blir mindre smärtsam och inte lika stark. Det går inte att säga hur länge det är normalt att sörja, eller när sorgen kommer lätta. Tecken på att sorgen tar över: Du fastnar i ett ältande över det förflutna.

Hur påverkas hjärnan av sorg? ›

Vid sorg kan vi uppleva förändringar i kroppen och i känslorna. Det är vanligt att uppleva håglöshet, energiförlust, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och ångest. Ibland kan det kännas obehagligt och man kan bli rädd att man aldrig ska börja må bra igen eller att man ska förlora förståndet.

När livet måste gå vidare? ›

Livet måste gå vidare – sägs det ofta när vi förlorar någon eller något, när livet går snett, eller när förlust och avsaknad drabbar oss. Det är märkligt att utmana livet att gå vidare som om livet inte vore just det – ett vidaregående.

Hur länge ska barn sova i föräldrarnas rum? ›

I Sverige är den allmänna rekommendationen att spädbarnet sover i egen säng och i samma rum som föräldrarna de första 3-6 månaderna för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

När ska en 12 åring gå och lägga sig? ›

1–3 år: 12–14 timmar per dygn. 3–6 år: 11–12 timmar per dygn. 6–12 år: 10–11 timmar per dygn. 12 år och äldre: 8–9 timmar per dygn, men vissa barn behöver mer sömn i puberteten.

Hur mycket ska en 11-åring hjälpa till hemma? ›

Jag lagar mat ibland, dukar och/eller dukar av, städar huset ibland, tvättar kläder, tar hand om djuren (mata, städa osv), handlar ibland. Det är väldigt bra att hjälpa till i hemmet, och visa uppskattning för allt ens föräldrar gör. Jag får dessutom månadspeng för att jag hjälper till.

Hur hantera barns oro? ›

Det är viktigt att förstå att de allra flesta barn klarar att hantera sin oro utan särskilt stöd.
...
Här är några generella tips du kan pröva.
 1. Avdramatisera. ...
 2. Låt aldrig oron bestämma. ...
 3. Ge barnet utrymme att själv hitta lösningen. ...
 4. Håll barnet uppdaterat om framtiden. ...
 5. Träna bort oron.

Vilka ångestsymtom är typiska hos ett barn? ›

Det här är vanliga uttryck för ångest hos barn:
 • Hen börjar lätt gråta.
 • Hen får ofta utbrott.
 • Hen är rastlös.
 • Hen har svårt att somna.
 • Hen har svårt att koncentrera sig.
 • Hen är irriterad, drar sig undan eller är svår att få kontakt med.

Vad är högkänsliga barn? ›

Den högkänsliga lägger märke till saker i sin omgivning som eventuellt ingen annan skulle reagera på, funderar mycket djupt över händelser och över känslor. Eftersom högkänsliga personer bearbetar informationen mycket noggrant tar det oftast längre tid för dem att fatta beslut.

Vad händer med ögonen när man dör? ›

Han berättar att den elektriska aktiviteten kan vara nära noll under mer än en minut innan den börjar stiga till ett sista crescendo. En möjlig förklaring till fenomenet är att syrebristen gör att nervcellerna inte längre kan upprätthålla den normala spänningen över sina membran.

Kan man bli galen av sorg? ›

För många är sorg och tårar samma sak. Men det finns många andra sätt som kroppen kan reagera på. Enorm trötthet, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, rädsla, ångest och rastlöshet kan vara symptom på sorg. Även besvär kring hjärtat eller i magen och problem med sömnen.

Är kroppen i kistan vid begravning? ›

Kroppen skall sedan transporteras från bårhuset i kista till bisättningslokal, där kroppen görs i ordning inför begravningen. Efter att begravningsceremonin har genomförts skall den avlidne gravsättas. Då sker transporter till krematorium eller jordgrav.

Videos

1. En serie om sorg – ”Jag är alltid förälder till mitt barn”
(Barncancerfonden)
2. Föräldraalienation och narcissister
(Anti Narc)
3. Palliativt förhållningssätt vid vård av barn: Psykosocialt stöd och etik
(Regionala cancercentrum i samverkan)
4. Johans syster tog sitt liv: "Vi måste ta bort skammen från psykisk ohälsa" - Nyhetsmorgon (TV4)
(Nyhetsmorgon)
5. Sorgen efter Saga - Barncancergalan 2020
(Barncancerfonden)
6. Bakom Kulisserna till Vardagspsyke's Podd: Episod 4 - Om Att Mista Ett Barn
(Vardagspsyke med Tricia Joy)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 09/25/2022

Views: 6227

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.